"Værter" søges til spisegrupper

Vi har oprettet seks spisegrupper, men vil gerne have flere. 

Spisegruppens formål er at skabe et socialt fællesskab, hvor man mødes en gang i måneden. 

Gruppen har 2 'værter' og 4 til 6 deltagere af ældre hjemmeboende medborgere. 

Den ene 'vært' lægger hus til og modtager mad fra Storkøkkenet, den anden sørger for transport, hvis der er behov for det. 

Mødetidspunkt og menu aftales af deltagerne fra gang til gang. 

Værternes opgaver er altså at være koordinator, varme mad, dække bord, være chauffør og være med til at skabe hygge, så alle føler, at de er en værdifuld del af fællesskabet. 

Ved at sætte et maks på 6, sikrer vi os, at alle kan komme til orde og at vi kan have en vedkommende dialog, hvor alle er med. 

For yderligere oplysninger kontakt Dorthe Hallen, tlf.: 24 80 15 96, mail: doha@vejen.dk