Om MIDTPUNKTET

MIDTPUNKTET Holsted Aktiv Center
er et åbent aktivitetstilbud fra social- og ældreafdelingen,
til borgere 60+ og førtidspensionister i Vejen kommune.
Tilbuddet rummer aktiviteter, motion og socialt samvær. MIDTPUNKTET åbnede d. 6. maj 2015.

Du kan frit komme på MIDTPUNKTET.
Det er kun nødvendigt at betale for de materialer, du bruger, eller de hold eller arrangementer du deltager i.
     
Har du forslag til nye aktiviteter så sig frem,
vi er lydhøre og vil gerne være med til at skabe mange aktiviteter.    

Aktiviteterne er fordelt over 2 perioder: 1.4.-31.8. og 1.9.-31.3.

I april og september udleveres folder med aktiviteterne.

Synes om os på facebook: Midtpunktet Holsted aktiv center.

Der er nedsat et brugerråd, der skal koordinere de forskellige aktiviteter.

Går du rundt med en lyst til at give noget videre eller hjælpe til, kan du henvende dig til aktivitetsleder Dorthe Hallen.

Er du blevet interesseret i at besøge MIDTPUNKTET og se hvad vi laver, kan du ringe og aftale en rundvisning af stedet hos aktivitetsleder Dorthe Hallen på tlf. 24 80 15 96.