Organisation

MIDTPUNKTET - Holsted Aktiv Center afholder generalforsamling hvert år i november. Næste gang i 2017. Her vælges der et brugerråd, bestående af 4 medlemmer, samt deres suppleanter.

Under Brugerrådet er der 4 grupper. Grupperne er åbne for tilgang - har du en idé til en aktivitet, du gerne vil dele med andre - eller vil du være tovholder for ny aktivitet, så kontakt Dorthe Hallen på 24 80 15 96, mail: doha@vejen.dk.

Der udvikles løbende nye aktiviteter i de forskellige grupper. Der udgives 2 gange årligt (i april og septamber) et nyt katalog, hvor Midtpunktets faste og nye aktiviteter også kan ses.

Vil du være med i arbejdet, så kontakt aktivitetsleder - Dorthe Hallen.